Wall On Wheel är en rullbar thermovägg med god ergonomi. Thermoväggen är lätt att förflytta och placera i lastutrymmet tack vare en unik konstruktion med hjul och kulor, som gör att väggen är rullbar i sitt flyttbara läge. Väggen har tre lägen med olika funktioner – vertikalt läge (låst läge) samt två flyttbara lägen.