Lastsäkring i container – One Way Securing

Användning av containers som lastbärare vid sjöfrakt ökar konstant. Med en container minskar risken att godset rör sig, eftersom det kan förstängas mot containerns stabila väggar. Lastförskjutning kan orsaka skador på godset och i värsta fall utlösa kedjereaktioner, som sätter såväl fartyg som besättning i fara. Förskjutet gods kan orsaka svåra personskador vid utlastning om det faller ut då dörrarna öppnas.

Utöver masskrafter är fukt ett stort problem som kan medföra rost, mögel och skador på gods och emballage. Hela 10 procent av alla transportskador i containers är fuktrelaterade.

 

Försäkringsbolag och kontrollerande myndigheter uppskattar att minst hälften av alla containers har bristfälligt lastsäkring. Värdet av relaterade godsskador uppskattas till hisnande 500 miljarder USD årligen.

Varför ser det ut så när god lastsäkring är en mycket lönsam investering och billig försäkring? Troligen är bristande kunskap huvudproblemet, men även en alltför snäv syn på kostnader för lastning och surrning som inte bedöms utifrån ett helhetsperspektiv. Förr eller senare dyker kostnaderna upp någon annanstans.

 

Forankra har lång erfarenhet av lastsäkring i containers och vi har ett brett sortiment som är anpassat för alla typer av lastsäkringsapplikationer. Våra lösningar uppfyller kraven som är ställda i CTU-koden och AAR. Forankra representerar även Cordstrap i Sverige och deras unika lösningar för lastsäkring i containers, som både underlättar arbetet och gör det mer effektivt.

One Way Securing (OWS)

De vanligaste metoderna för lastsäkring i containers är surrning och förstängning. Produkter som används för lastsäkring i containers inkluderas i begreppet One Way Securing (OWS). One Way Securing består av en kombination av produkter, som tillsammans skapar önskad engångslastsäkring i containers. Utöver engångsband och engångslås ingår luftkuddar, towingstraps (tippskydd), absorbenter, kantskydd och friktionmaterial. Bland tillbehör för containers finns bl.a upphängnings-magneter, bultsigill (plomber) och säkerhetsband för container.

 

Vid lastsäkring i container är det viktigt att godset stuvas korrekt och att lastsäkringsmaterialet kan samverka. Kontakta oss gärna för råd och rekommendationer.

Rekommenderade produktgrupper för lastsäkring i containers:

Engångsband

Engångslås

Lastsäkringskuddar

Spännverktyg

Absorbenter

Kantskydd, Stopp

Det är mycket att tänka på i samband med

Lastsäkring i container

 

Vill du veta mer – se vår film.

 

Regelverk för lastsäkring i containers

För lastsäkring i containers finns ett antal regelverk, beroende på transportslag, se tabell här intill.

 

Vid intermodala transporter ska respektive transportslags regelverk följas. IMO:s "CTU code of practice" är den mest centrala. För Farligt Gods finns speciella regler. För mer detaljerad information hänvisar vi till Mariterm.

 

Läs mer om Regelverk för sjöfart.

Praktiska råd inför lastsäkring i container

Tänk på:

• Säkerställ alltid vilka lastsäkringsmöjligheter som finns i containern.


• En surrningspunkt vid golvet i en container ska klara en belastning på ett ton, en övre surrningspunkt ska klara 0,5 ton (om fästen finns). Fästena är alltså svagare än normalfallet på en lastbil.

 

Vid lastsäkring av tung gods i containers (upp till 30 ton) kan problemet med svaga surrningsfästen hanteras genom att använda CornerLash (hörnelement) på den starkaste punkten i containern –  hörnstolparna.


• Om du t.ex har plastpallar i containern kan friktionsmatta med fördel användas för att få en enklare lastsäkring.

 

Tips innan lastning

Använd magneter för att fästa upp banden på containerns insidor, så undviker du att banden trasslar sig. 

 

Genom att använda absorbenter kan den relativa fuktigheten minskas i containern och godset skyddas från fuktskador i samband med transporten.

Fyll ut oönskat tomrum

Lastsäkringskuddar / luftkuddar (dunnage bags) används för att fylla ut oönskat tomrum i ett lastutrymme – mellan gods eller mellan gods och lastbärarens väggar.


När en lastsäkringskudde i rätt storlek placerats på önskat ställe i lastutrymmet kan den fyllas med luft.

 

Lastsäkringskudden kan därefter absorbera stötar och vibrationer samt förhindra lasten från att röra sig på lastbäraren.

Towing strap är ett tippskydd, som används för lastsäkring i container.

Bandet används i par tillsammans med engångslås.

När containern är klar för transport och ska stängas kan den förslutas med bultsigill (plomb). 

För att förhindra att dörrarna flyger upp när containern öppnas kan ett säkerhetsband för container fästas i dörrarna innan öppning.

One Way Securing består av en kombination av produkter, (t.ex engångsband, luftkuddar, towingstraps, kantskydd), som tillsammans skapar önskad engångslastsäkring i containers.

CornerLash är ett hörnelement speciellt framtaget för lastsäkring av tung gods i containers (upp till 30 ton). CornerLash används tillsammans med engångsband och engångslås.

Bra att känna till

Med Forankra som din partner kan du vara säker på att produkterna är tillverkade enligt gällande lagstiftning och standarder.

 

Våra experter är tillgängliga för frågor och rekommendationer samt för att föreslå lastsäkringslösningar anpassade till dina behov.  

 

Våra tjänster

Forankra erbjuder flera tjänster inom lastsäkring i container / One Way Securing:

 

• Utbildning i lastsäkring
• Rådgivning
• Anpassade produkter och lösningar

• Regelverk och dokumentation

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera vilka lösningar, som är lämpliga för just dina behov.

Till Kontaktsida
Fredrik HildingsonKAM Industri0322-66 78 06
Mats StaffasTeknisk produkt- och compliance specialist0322-66 78 04

Produktexempel vid frakt i container: