Rundsling med dubbel skyddsduk (Duplex) innebär betydligt högre slitstyrka jämfört med rundsling med och utan sidsöm. Rundsling Duplex används oftast separat, men kan vid behov kombineras med kättingkomponenter klass 8. Mjuka lyftredskap har låg egenvikt i förhållande till sin bärighet samt mjuk anläggningsyta mot godset, dvs. de skadar inte godset. Redskapen har mycket flexibelt användningsområde, eftersom de kan kopplas runt lasten på olika sätt.