Kamlåssurrning är en allsidig packrem, som används när du ska bunta ihop något, t.ex stänger eller virke.