Med thermo-väggen SafeCold erhålls god isolering mellan olika temperaturzoner, vilket möjliggör säker transport av frys- och kylvaror eller frostkänsliga produkter.