Med thermo-väggen SafeCold kan god isolering erhållas mellan olika temperaturzoner, vilket möjliggör säker transport av frys- och kylvaror eller frostkänsliga produkter.