Kätting för lastsäkring

Allmänt om kätting

Kätting finns i flera klasser (se tabell) och standarder där valet oftast avgörs av användningsområde. De vanligaste standarderna är DIN och SMS samt klass 8 och klass 10 (G80 och G100). Kätting delas också upp i kort länk eller lång länk. Detta gäller både DIN-kätting och klassad lyftkätting (klass 8 och 10). 

 

MS-kätting är lite speciell då den delas upp i tre grupper, kort länk (KL), halvlång länk (HLL) samt lång länk (LL). För klassad lyftkätting finns endast fastslagna mått för kort länk. Länklängderna mellan de olika standarderna och längdgruppering är inte överensstämmande. 

 

Utöver dessa kättingtyper finns det en mängd varianter i olika klasser, där klassen berättar om styrkan i kättingmaterialet. I tabellen nedan visas de vanligast förekommande kättingtyperna.

 

Kätting – Användningsområde

Kätting till kättingsurrning 

De svenska föreskrifterna hänvisar till en Europeisk standard, EN 12195-3 gällande kättingsurrning. För att uppfylla denna standard ska lyftkätting klass 8 (denna är kortlänkad) enligt den Europeiska standarden EN 818-2 användas. 

 

Det finns undantag, för rundvirkestransporter får långlänkad kätting klass 8 användas i dimensionerna 6, 9 och 11 mm. Då EN 818-2 inte reglerar lång länk måste vissa variabler i 818-2 standarden förändras. Även max länklängd finns angiven i EN 12195-3. Det är med andra ord viktigt och inte helt enkelt att använda rätt kätting för timmertransporter. 

 

Även krokar och eventuella övriga komponenter till lyftkättingen är reglerade i EN 12195-3 och måste vara klassade för lyft.

 

Standarden för kättingsurrning är relativt gammal och är aktuell för revidering, Den gällande versionen nämner endast kätting och komponenter i klass 8, men användandet av klass 10 förekommer mer och mer. Det pågår ett arbete med att standardisera klass 10 kätting och komponenter, som idag finns i upp till tre olika versioner.

 

Det är viktigt att välja rätt klass 10 kätting och komponenter då skillnaden från klass 8 endast bör vara att styrkan är 25% högre än för klass 8. Fel komponenter och/eller kätting kan till exempel innebära sprödhet vid låga temperaturer.

Handelskätting (kätting klass 2)

Kätting klass 2 är en vanlig och oftast förzinkad kätting, som vanligtvis hittas i järnhandeln. Denna kätting får inte användas till lastsäkring eller lyft. Den följer oftast DIN-standarder i storlek, men även SMS-mått förekommer. Den rostfria kätting du finner i handeln är oftast av klass 2 kvalitet.

Kätting klass 8 och 10

Kätting klass 8 är godkänd för såväl lastsäkring enligt EN 12195-3 samt för kättinglyftredskap enligt EN 818-4. En lång länk utsätts för stor brytkraft över en t ex en kant. Därför är endast kortlänkad kätting godkänd i dessa standarder med ett undantag – långlänkad kätting. Långlänkad kätting får användas för lastsäkring av rundvirkestransporter, då i dimensionerna 6, 9 och 11 mm. 

 

Kätting klass 10 är en starkare kvalitet, som även den används för lastsäkring och lyft. Måtten är enligt klass 8, men styrkan är 25% högre för klass 10 jämfört med klass 8.

 

Kemikalier

Du ska generellt undvika att utsätta kätting och komponenter för syror eller andra aggressiva kemikalier. Styrkan kan påverkas men även ökad sprödhet mm. Kätting i klass 8 och klass 10 får ej användas i kontakt med syror eller andra aggressiva kemikalier. Redskapet får inte heller utsättas för varmförzinkning.

Hantering och kontroll

Det är viktigt att kättingen hanteras på rätt sätt vid användning och att man regelbundet kontrollerar deformation och förslitning. Kättingen måste skyddas mot skarpa kanter. En kätting som har en böjd eller på annat sätt deformerad länk måste kasseras då den är kraftigt försvagad. Var även vaksam på förslitning. Förfarandet vid mätande av förslitning finner du nedan.

 

En förlängd länk har troligen blivit utsatt för överlast. Kätting och komponenter är framtagna så att de tydligt och i tid ska töja sig vid för kraftig belastning för att undvika en plötslig bristning och haveri. En kätting eller komponent som visar tecken på förlängning ska omedelbart tas ur drift.

Att tänka på vid hantering av kätting:

• Lyft eller lastsäkra endast med för ändamålet klassad kätting
• Använd förkortningskrok vid förkortning av kätting

• Knutar får ej förekomma på kättingen
• Skydda mot skarpa hörn genom att använda lämpliga mellanlägg
• Kättingen får ej värmebehandlas
• Undvik alltid ryck vid belastning
• Belasta aldrig en krok i spetsen. Lasten ska alltid ligga i botten på kroken
• De olika komponenterna ska alltid röra sig fritt i belastningens riktning

Byt ut kättingredskapet: 

• När det finns tecken på permanent förlängning, deformation, sprickor eller annan anvisning förekommer
• När förslitning på kättingen mätt i 2 vinkelräta riktningar (d1, d2) överstiger 10% av ursprunglig dimension (d normal) enligt formeln här intill:

 

Definitioner av begrepp som används för kätting

Provkraft (MPF)
Den kraft med vilken ett redskap eller komponent, som ska provbelastas, belastas före leverans. Kraften varierar beroende på produkt och styrande standard och är vanligtvis 1,25-2,5 gånger högre än tillåten maxlast (WLL).

 

Brottkraft (MBF)
Den kraft då komponenten brister vid förstörande provning.

 

Total brottförlängning
Mått på total längdökning av provämne till brott uttryckt i %.

 

Maxlast (WLL)
Redskapets/produktens maximala arbetslast (lyftklassade komponenter).

 

Säkerhetsfaktor (SF)
Förhållandet mellan brottkraft och maxlast för ett material.

Lathund för lastsäkring

Forankra har tagit fram en egen surrningsguide ”Lathund för lastsäkring”, där vi beskriver olika metoder för säkring av last inom väg- och sjötransport.