DIN PARTNER INOM LASTSÄKRING OCH LASTOPTIMERING

Gods för stora värden transporteras dagligen över hela världen. Forankra erbjuder kvalitetssäkrade produkter och lösningar inom lastsäkring, lastoptimering och lyft för alla typer av lastbärare och transportslag.

Med vår expertis och erfarenhet hjälper vi våra kunder att göra godshanteringen både säkrare och mer effektiv.

Våra applikationsområden

Forankra arbetar med lastsäkringslösningar inom många olika applikationsområden. Läs mer om dem här:
Vägtransporter | Järnvägstransporter / Combi-trafik | Sjötransporter | FlygtransporterContainer - OWS | Fordonspåbyggare | Temperaturkänsligt gods | Säkra lyft

Kundanpassade lösningar

Vi tar fram kundanpassade lösningar inom lastsäkring och lastoptimering för alla typer av lastbärare och transportslag samt för tillverkande industrier, logistikföretag och OEM/Truck Body Builders.
Läs mer >>

Tillgänglighet

Genom vårt breda och kvalitetssäkrade sortiment, omfattande lagerkapacitet och distribtionsnät kan vi erbjuda pålitlig service och leveranser. Vi kan också utveckla och tillverka kundunika produkter.
Läs mer >>

Expertis

Med mer än 30 år i branschen kan du vara säker på att vi rekommenderar lösningar baserade på beprövad erfarenhet, kvalitetstester och gällande regelverk. Vi ordnar även kundanpassade utbildningar.
Läs mer >>