Lastsäkring i skåpbil

En skåpbil är en liten lastbil som får köras med B-körkort och som har ett skåpliknande lastutrymme. Skåpbilar har max lastvikt på cirka 1100 kg, vilket ger en bra fingervisning om vad för sorts utrustning för surrning och/eller förstängning som bör användas. Lastutrymmet är i regel helt eller delvis fönsterlöst och oftast bara åtkomligt genom bakdörrar och/eller dörrar på sidan av fordonet.

 

Skåpbilar används ofta för att transportera byggmaterial, kartonger, paket, matleveranser och verktyg.  

 

Metoder och produkter för lastsäkring i skåpbil

De vanligaste metoderna för säkring av gods i skåpbil är surrning och förstängning. Det är inte ovanligt att surrningsfästen i skåpbilar är  förhållandevis klena och/eller få. Om så är fallet – fördela krafterna så gott det går på olika fästen och fundera på om det går att förstänga/blockera som huvudmetod.

 

Produkter som ofta används för lastsäkring av last i skåpbil är invändiga surrningar. Därtill kan kamlåssurrningar och surrning (25-35 mm), till exempel tvådelad med krokar, och kantskydd med fördel användas.

Knowhow inom Lastsäkring

För mer information om lastsäkring, val av rätt utrustning och produktmärkning hänvisar vi till avsnittet Lastsäkring – Knowhow samt vår ”Lathund för Lastsäkring”. 

Rekommenderade produktgrupper för lastsäkring i skåpbil:

Standardsurrning, Rollo

Kamlåssurrning

Standardsurrning 25mm, 35mm

Invändiga surrningar

Last- och spärrbalkar, Smartbar 

Kantskydd - lastsäkring

Tips:

• Säkerställ alltid vilka lastsäkringsmöjligheter som finns i skåpbilen. 


• Kontrollera vilket skensystem och surrningspunkter skåpbilen har, så att du väljer invändig surrning med rätt ändbeslag.

• Använd alltid en surrningspunkt att spänna fast i.

 

Kantskydd kan användas både för att stabilisera godset och för att skydda emballaget vid surrning.


• Säkerställ att du har rätt utrustning i skåpbilen, så att du kan säkra alla typer av gods vid varje givet tillfälle.

Säkerställ att du har rätt utrustning i skåpbilen, så att du kan säkra alla typer av gods vid varje givet tillfälle. 

Använd kantskydd för att undvika skador på emballaget vid surrning.

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera vilka lösningar, som är lämpliga för just dina behov.

Till Kontaktsida
Niklas PålssonKAM Åkerier & Thermoprodukter042-16 90 83
Mårten CederKAM Återförsäljare, Industri0322-66 78 07

Produktexempel för skåpbil: