Sök certifikat

Här kan du söka fram dokumentation till en produkt från Forankra AB från 2019 och framåt (ett färre antal finns även från tidigare år).

 

Det är två typer av certifikat som finns tillgängliga – EG-Försäkran om överensstämmelse med EU:s maskindirektiv samt i vissa fall certifikat på den standard produkten är tillverkad i enlighet med.

(Det är inte alla standarder som stipulerar certifikat.)

 

Sök certifikat här!