Spaklyftblock används vid lyft inom industriell verksamhet samt i samband med tillfälliga arbeten såsom reparations- eller underhållsarbeten. Spaklyftblocket höjs och sänks enkelt genom att höja och sänka spaken. Spaklyftblocket, som har låg egenvikt, rekommenderas vid lägre lyfthöjder och behöver inte ström eller batteri för att användas.