Bärsärsele används för att spara ryggen vid tunga lyft.