Forankras sortiment av aluminiumprofiler för påbyggnad utgörs bl.a. av sparklister, som används vid montering av skåpbyggnationer.