Regelverk för lyftutrustning

Säkra lyft börjar alltid med att välja rätt utrustning och att göra en riskanalys. Lyftprodukter är reglerade i Europeiska Maskindirektivet 2006/42/EG. Dessa produkter är i de flesta fall tillverkade enligt standarder, som är harmoniserade med direktivet.

Europeiska Maskindirektivet 2006/42 / EG ställer höga krav på leverantörer av lyftprodukter avseende: 

• Krav på produktens prestanda
• Produktmärkning
• Teknisk produktdokumentation
• CE-märkning
• Spårbarhet av produkter genom värdekedjan

 

Detta direktiv återfinns i de svenska föreskrifterna genom AFS 2008:3 (Maskiner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna). En reviderad version av Maskindirektiv 2006/42/EG kommer under 2023 eller början av 2024 och då som en förordning.

För att förebygga olyckor och personskador i samband med lyftarbete har Arbetsmiljöverket tagit fram regelverk, som arbetsgivaren är tvungen att känna till och följa.

 

Läs mer om detta i:

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:04)
Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6)

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera vilka regelverk, som gäller för just din situation.

Till Kontaktsida
Mats StaffasTeknisk produkt- och compliance specialist0322-66 78 04