Absorbenter används för att minska den relativa fuktigheten i lastbäraren, oftast containers, och skyddar därmed godset mot fukt i samband med transporter.