Pallyftstopp är en parkeringsplatta för pallyftare, som ger parkerings- stöd åt pallyftaren när den inte används. Pallyftstoppet ska kompletteras med en pallyftstropp för pallyftararmen mot skåpets skena för att följa gällande regelverk.