Med thermo-väggen BeCool erhålls god isolering mellan olika temperaturzoner, vilket möjliggör säker transport av frys- och kylvaror eller frostkänsliga produkter.