Krympfilm (polyetenfilm) används i speciella situationer där man vill skydda godset, t.ex som väderskydd vid transporter eller vid utomhusförvaring.