Lastsäkring för flygtransporter

Lastsäkring för flygtransporter är ett hårt reglerat område där normer skiljer sig från andra transportslag. Forankra-gruppen har därför samlat kompetens och tillverkning till Forankra GPI i Frankrike, som är specialiserade på lastsäkring för flygtransporter. Forankra GPI representeras i Sverige av Forankra AB och genom oss får du tillgång till all kompetens inom området.

Lastsäkring på flyg sker med hjälp av speciella nät och spännband. Gods i s.k. ULD-enheter säkras på samma sätt.

GPI Forankra har fokuserat på att utveckla lastsäkringsnät där man kombinerat högsta möjliga prestanda med lägsta vikt. Idag kan de erbjuda marknadens lättaste polyesternät för flygfrakter. 

Flygfrakter och produkter avsedda därför är omgivna av höga krav på certifiering, säkerhet och prestanda. Av denna anledning genomför GPI Forankra regelbundet tester på sina produkter för att säkerställa att de överensstämmer med kraven i NAS 3610 och AS 36100.

Bra att känna till

Det finns speciella regelverk för att uppnå säkra flygtransporter.

 

Tillsammans med våra experter kan du diskutera hur du kan säkra ditt gods på bästa sätt.

Våra tjänster

Forankra erbjuder flera tjänster inom lastsäkring för flygtransporter:

 

• Utbildning i lastsäkring
• Rådgivning
• Kundanpassade produkter och lösningar

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera vilka lösningar, som är lämpliga för just dina behov.

Till Kontaktsida
Fredrik HildingsonKAM Industri0322-66 78 06