Forankras rundslingskrok är i klass 10-kvalitet och är enklare att använda jämfört med schackel eller kopplingslänk – det är bara knäppa på lyftredskapet och börja lyfta.