Kättingsurrning består av surrningskätting med krokar i båda ändarna, som används tillsammans med kättingspännare / load binder. Kättingsurrning används ofta vid lastsäkring av tungt gods, till exempel arbetsfordon på en öppen lastbärare.