Balkvagnen monteras på de undre flänsarna på en I-balk för upphängning av last eller annan lyftanordning, som då kan förflyttas i balkens riktning.