Lösningar för säkra lyft

Forankra AB ingår i Axel Johnson International. Tillsammans omsätter företagsgruppen över 3 miljarder kronor i lyftredskap och relaterad service, vilket gör oss till marknadsledande inom området. Genom oss får du tillgång till bolagens samlade kompetens och erfarenhet. Forankra erbjuder ett utvalt sortiment inom lyft, som täcker in de flesta behov inom bygg och industri. Våra lyftredskap uppfyller Europeiska Maskindirektivet och levereras med erforderlig dokumentation, som lagras i våra system för spårbarhet och ev. återskapande.

Regelverk

Det genomförs dagligen många sorters lyft inom olika branscher. Lyft är alltid förenat med en viss risk och ställer höga krav på både användaren och leverantören av lyftprodukter. Även om produkterna är godkända och certifierade, kan felaktig hantering och felaktig tillämpning av produkterna skapa farliga situationer.

 

Lyftprodukter är starkt reglerade av Europeiska Maskindirektivet 2006/42 / EG, som ställer höga krav på leverantörer av lyftprodukter avseende: 

• Krav på produktens prestanda
• Produktmärkning
• Teknisk produktdokumentation
• CE-märkning
• Spårbarhet av produkter genom värdekedjan

För att förebygga olyckor och personskador i samband med lyftarbete har Arbetsmiljöverket tagit fram regelverk, som arbetsgivaren är tvungen att känna till och följa.

Läs mer om detta i:

• Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:04)
• Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6)

Utrustning för säkra lyft 

Olika lyftsituationer kräver olika typer av lyftutrustning. Forankra har ett brett sortiment av lyftutrustning, som inkludera både mjuka och hårda lyftredskap. 


Mjuka lyftredskap, som t.ex rundsling, bandsling och bandstroppar, har ett mycket flexibelt användningsområde eftersom de kan kopplas runt lasten på olika sätt. Mjuka lyftredskap kan kombineras med olika typer av kättingkomponenter.

 

Hårda lyftredskap (klass 8 och klass 10) består av lyftkätting kombinerat med olika typer av spärr- och säkerhetskrokar, kopplingslänkar och lyftöglor. Till hårda lyftredskap räknas även olika lyftanordningar som t.ex, plåtlyfthandskar, magnetlyftar, balkvagnar och lyftblock.

Knowhow – Säkra lyft

För mer information om vad du bör tänka på i samband med säkra lyft hänvisar vi till avsnittet Knowhow – Säkra lyft. Här har vi samlat information om vad du bör tänka på för att uppnå säkra lyftsituationer samt praktiska tips inför val av rätt utrustning.

Rekommenderade produktgrupper för säkra lyft:

Kättingredskap Klass 8

Kättingredskap klass 10

Situationsredskap

Lyftpunkter

Mjuka lyftredskap

Lyftanordningar

 Exempel på vanliga lyftsituationer

På byggarbetsplatser används ofta både mjuka lyftredskap och hårda lyftredskap, eller en kombination av dessa, vid lyft och förflyttning av byggmaterial och annan utrustning.

Mjuka lyftredskap har ett brett användningsområde. De kan kopplas runt godset på olika sätt och dess mjuka ytskikt gör att det inte skadar godset.

I mekaniska verkstäder är det främst hårda lyftredskap och olika typer av lyftanordningar, som används i samband med förflyttning av material till och från arbetsstationer. T.ex kan horisontella och vertikala plåtlyfthandskar användas tillsammans med snabblyftblock för att lyfta och förflytta plåtar.

Bra att känna till

Med Forankra som din partner kan du vara säker på att produkterna är tillverkade enligt gällande lagstiftning och standarder.

 

Våra experter är tillgängliga för frågor och rekommendationer samt för att föreslå säkra lyftlösningar anpassade till dina behov.  

Våra tjänster

Forankra erbjuder flera tjänster inom lyft:

 

• Utbildning
• Rådgivning
• Regelverk och dokumentation
• Kundanpassade produkter och lösningar

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera vilka lösningar, som är lämpliga för just dina behov.

Till Kontaktsida
Mårten CederKAM Återförsäljare, Industri0322-66 78 07
Mats StaffasTeknisk produkt- och compliance specialist0322-66 78 04

Produktexempel för säkra lyft: