PRODUKTER

Forankra erbjuder produkter och lösningar inom lastsäkring, lastoptimering och lyft. Vi vänder oss till alla verksamheter som vill säkra sitt gods i samband med lastning/omlastning och förflyttning – internt och externt och oberoende av transportslag.

Vårt sortiment är indelat i fyra huvudgrupper: Lastsäkring – Lyft – Strapping/Emballage – Karrosseri/Thermo.
De enskilda produkterna ingår ofta som del i en lastsäkringslösning. Kontakta gärna våra specialister för rådgivning och assistans för att hitta rätt lösning för dina lastsäkringsbehov.