Med snökedjor erhålls ett bra väggrepp och körkomfort på snö- och isbelagda vägar. Forankra har ett brett sortiment av snökedjor i olika dimensioner anpassade för buss och lastbil. Våra snökedjor kan användas till både driv- och styrhjul samt till släpvagnens hjul.