Lastsäkring av fjärrtransporter med sluten lastbärare

Ungefär 25 procent av allt gods som fraktas i Sverige körs med fjärrtransport, det vill säga längre sträckor och mellan olika regioner – eller över 11 miljoner transporter årligen. Det vanligaste godset som fjärrtransporteras med sluten lastbärare är pallar med blandat gods, ofta lastat i dubbla lastplan (double decking).

Metoder och produkter för lastsäkring i öppen lastbärare

De vanligaste metoderna för säkring av last som transporteras i en sluten lastbärare är surrning och förstängning. Produkter som ofta används vid surrning är surrningar 50 mm. Vid förstängning används godsstöttor, spärrstänger och säkringsbalkar. Det är även bra att ha hjälpmedel som kantskydd, Multi-Stick, friktionsmattor, bandupprullare och smart förvaring nära till hands.

Knowhow inom Lastsäkring

För mer information om lastsäkring, val av rätt utrustning och produktmärkning hänvisar vi till avsnittet Lastsäkring – Knowhow samt vår "Lathund för Lastsäkring"

Rekommenderade produktgrupper för lastsäkring i sluten lastbärare:

Standardsurrningar

Godsstöttor

Last- och spärrbalkar

Kantskydd / Stopp

Förvaring

Bandupprullare

Tips:

• Det finns olika sorters skensystem i såväl golv som vägg bland tillverkare av slutna lastbärare. Genom att veta vilket system som finns i din bil kan du säkerställa att du har lastsäkringsutrustning som gör det möjligt att utnyttja lastbärarens fulla potential. 

 

• Vid förstängning kan man förutom spärrbalkar och godsstöttor även använda en double decking balk om detta finns tillgängligt i lastbäraren. Spärrbalkar / double decking balkar är låsta i skenan och får därmed högre blockeringskapacitet (BC) än en godsstötta med gummibeklädd fot.

 

• Double Double decking är ett kostnadseffektivt balk-/skensystem, som innebär att man lastar godset i två plan och därmed möjliggör transport av betydligt större mängd gods. Med double decking kan man även stapla ömtåligt gods i två plan utan att pallarna behöver stå på varandra.

 

• Använd en inspänningsmätare för att säkerställa att dina spännband har rätt inspänningskraft.

Olika skensystem

Det finns olika sorters skensystem i såväl golv som vägg bland tillverkare av slutna lastbärare.

 

Genom att veta vilket system som finns i din bil kan du säkerställa att du har med dig lastsäkringsutrustning, som gör det möjligt att utnyttja lastbärarens fulla potential.

Förstängning

Vid förstängning kan man förutom godsstöttor, även använda en double decking balk om detta finns tillgängligt i lastbäraren. 

 

Spärrbalkar / double decking balkar är låsta i skenan och får därmed högre blockeringskapacitet (BC) än en godsstötta med gummibeklädd fot.

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera vilka lösningar, som är lämpliga för just dina behov.

Till Kontaktsida
MICHAEL NILSSONKAM Påbyggare & Thermoprodukter042-16 90 84
NIKLAS PÅLSSONKAM Åkerier & Thermoprodukter042-16 90 83

Produktexempel för sluten lastbärare: