Tippstroppar används för att stoppa tippflaket från att lyftas för högt och förhindrar på så sätt en för stor tippvinkel.