Lastsäkringsutrustning

Det finns många faktorer att ta hänsyn till innan man väljer rätt lastsäkringsutrustning. För att underlätta detta val har vi sammanställt några kontrollfrågor, som kan hjälpa till att ringa in ditt behov.

 

I detta avsnitt presenterar vi även exempel på vanliga produkter, som används vid lastsäkring. Avslutningsvis ger vi några tips på hur du ska kontrollerar din lastsäkringsutrustning och när den ska bytas ut.

Kontrollfrågor inför val av rätt lastsäkringsutrustning

• Hur stort är fordonet? (Större eller mindre än 3,5 ton) 

Vilka förutsättningar för lastsäkring finns på lastbäraren?
• Vilka egenskaper har lasten?
• Hur kan du lastsäkra godset – surra, förstänga eller en kombination av dessa metoder? 

Surrning

• Vid invändig skåpsurrning – vilka surrningspunkter finns? Var finns de? 

 • Vid surrning på öppen lastbärare – vilka surrningspunkter finns? Var finns de? 

Förstängning

• Vid vertikal förstängning – finns förutsättningarna för förstängning i golv och tak? 

• Vid horistontell förstängning – vad finns det för skenor eller fästen i väggarna?

• Vid grimsurrning – vad finns det för fästen i golvet?

 

De vanligaste produkterna för lastsäkring

Produkter för surrning

Spännband – Flexibla och enkla att använda

Att använda spännband är det absolut vanligaste sättet att säkra gods. En metod som ofta används är överfallssurrning (friktionssurrning). Vid användning av en överfallssurrning pressas godset mot underlaget med hjälp av inspänningskraften ifrån spännbandet, man kan säga att man ”ökar godsets vikt”. Denna sammanlagda ”vikt” i samspel med den aktuella friktionen mellan godset och underlaget förhindrar godset från att börja glida. Surrningen används också för att förhindra gods från att tippa och/eller vandra. 

 

Inspänningskraften för det aktuella spännbandet återfinns på märketiketten och benämns STF. Vid användning av rak surrning eller loopsurrning är det istället surrningens hela styrka som utnyttjas. Vid något av dessa sätt att surra är det istället spännbandets LC (Lashing Capacity) som utnyttjas.

Surrningskätting – Högre styrka och inspänning

När surrningskättingen används tillsammans med kättingspännare (kallas även loadbinder eller spärrbjörn) bildar de en kättingsurrning. Kättingsurrning används oftast vid lastsäkring av tungt gods, t.ex arbetsfordon på en öppen lastbärare. Kättingsurrningen används på samma sätt som spännband med den skillnaden att de oftare används vid rak (direkt) surrning. Med en kättingsurrning i klass 8 eller klass 10 uppnås betydligt högre LC respektive STF värden.

Fasta vinschar

Fasta vinschar sitter oftast monterade på utsidan av lastbäraren. De kan vara enkelt utformade med en axel, inspänningsmekanism och låsning eller lite mer avancerade med inkapsling innehållande bandmagasin. De kan även vara fastskruvade eller fastsvetsade.

Standardsurrning / Spännband

Invändig surrning

Kättingsurrning

Produkter för förstängning

Godsstöttor

Godsstöttor används för vertikal förstängning och för att enkelt blockera och separera gods på lastbäraren. Godsstötta försedd med lastbåge gör det lättare att täcka gods med en större yta, till exempel kartonger på en pall. Tänk på att lätta lastbärare har en klenare konstruktion och därför bör en stötta med svagare spännmekanism användas.

Spärrstänger och balkar

Spärrstänger och balkar används för förstängning i skåp av alla storlekar och fästs horisontellt eller vertikalt i skåpets skensystem.

Exempel på annan användbar utrustning för lastsäkring

Lastsäkringskuddar

Lastsäkringskuddar (Dunnage bags) används för att fylla ut oönskat tomrum i ett lastutrymme, mellan gods eller mellan gods och lastbärarens väggar. Lastsäkringskudden förhindrar lasten från att röra sig på lastbäraren samt absorberar stötar och vibrationer.

Kantskydd

Kantskydd används för att underlätta lastsäkring av gods eller emballage som inte är formstabilt samt för att minska slitage på bandet vid lastsäkring av gods med skarpa kanter. Kantskyddet placeras mellan godset och surrningen.

Friktionsmatta

Med en friktionsmatta av gummi eller motsvarande material ökas friktionen mellan last och golv. Friktionsmattan reducerar inte bara behovet av lastsäkring, även tidsåtgången för lastsäkring minskar.

Stoppklossar

Stoppklossar används för att hindra fordon från att rulla iväg vid parkering eller biltransport.
 

Se regelbundet över din lastsäkringsutrustning

Det är viktigt att regelbundet se över sin utrustning för att säkerställa att den är hel, ren och fri från skador. Vid minsta osäkerhet ska den bytas ut.

 

Lastsäkringsutrustning behöver bytas ut i följande situationer: 

• Smuts och grus gnager sönder spännbanden inifrån, vilket har en kapacitetssänkande effekt på banden. För bästa kapacitet är det viktigt att banden är hela och rena. Om du använder smutsiga spännband finns det även risk att du skadar godset.

 

• Gå regelbundet igenom din utrustning för att säkerställa att det inte finns några slitningar på grund av nötning, rivskador, skärmärken eller andra kantskador på bandet. Finns någon eller flera av dessa skador bör surrningen skyndsamt bytas ut. Om skärskadorna överstiger 10 procent av bandets bredd bör de omgående kasseras och ej användas. 

 

• Vid kontroll av surrningskättingar är det viktigt att säkerställa att utrustningen inte har trasig eller skadad länk (till exempel böjd eller förlängd) och/eller krok. 

 

• Kontrollera att märkningen är komplett och läsbar på t.ex etikett och märkbricka. Om utrustningen är omärkt, se till att certifikt finns tillgängligt, som bekräftar utrustningens kapacitet. 

Lathund för lastsäkring

Forankra har tagit fram en egen surrningsguide ”Lathund för lastsäkring”, där vi beskriver olika metoder för säkring av last inom väg- och sjötransport.