Plåtlyfthandskar används vid lyft av plåtar. Den vertikala plåtlyfthandsken är avsedd för vertikala lyft och den horisontella plåtlyfthandsken, som används parvis, är avsedd för horisontella lyft av plåtar.