Lyftok används vid lyft av båtar, bodar, containers etc. Oken kan förses med tillbehör som t.ex krokar, kättingredskap eller mjuka lyftredskap.