Lastsäkring för Järnvägstransporter / Combitrafik

Järnvägstransporter används ofta när transporterna är långa eller avser tungt gods. Järnvägsoperatörer erbjuder konventionella, multimodala och intermodala transporter. Intermodala transporter avser att godset lastas i någon form av lastbärare – container, växelflak och liknande – som används under hela resan där olika transportslag ingår. Påkänningar under järnvägstransporter kan bli höga, speciellt under rangering.


Ett antal direktiv och regelverk reglerar hur godset skall säkras. Speciell hänsyn måste tas vid intermodala transporter, så att alla transportslagens regelverk uppfylls. För information om vilka direktiv och regelverk som gäller se Mariterms hemsida.

 

 

Forankra erbjuder ett brett sortiment av produkter som uppfyller gällande normer, som till exempel surrning typ spännband, engångsband med engångslås eller kätting, friktionsmattor, stoppklossar, kantskydd, luftkuddar och verktyg. Vid mycket tungt gods används ofta förstängning eller för lasten avsedda vaggor i kombination med loop-surrning av kraftigare slag.

 

För mer information om lastsäkring i container, se "Container – OWS". 

Rekommenderade produktgrupper för järnvägstransporter:

Standardsurrningar

Engångsband

Engångslås

Stoppklossar

Friktionsmattor

Lastsäkringskuddar

Bra att känna till

Med Forankra som din partner kan du vara säker på att produkterna är tillverkade enligt gällande lagstiftning och standarder.

 

Våra experter är tillgängliga för frågor och rekommendationer samt för att föreslå säkra lastsäkringslösningar anpassade till dina behov.  

Våra tjänster

Forankra erbjuder flera tjänster inom lastsäkring för järnvägstransporter:

 

• Utbildning i lastsäkring
• Rådgivning
• Kundanpassade produkter och lösningar

• Regelverk och dokumentation

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera vilka lösningar, som är lämpliga för just dina behov.

Till Kontaktsida
Fredrik HildingsonKAM Industri0322-66 78 06
Mats StaffasTeknisk produkt- och compliance specialist0322-66 78 04

Produktexempel för järnvägtransporter: