Freight train with color cargo containers passing railway station in winter with motion blur effect

Lastsäkring för järnvägstransporter / combi-trafik

Järnvägstransporter används ofta när transporterna är långa eller avser tungt gods. Järnvägsoperatörer erbjuder konventionella, multimodala och intermodala transporter. Intermodala transporter avser att godset lastas i någon form av lastbärare – container, växelflak och liknande – som används under hela resan där olika transportslag ingår.

Påkänningar under järnvägstransporter kan bli höga, speciellt under rangering. Ett antal direktiv och regelverk reglerar hur godset skall säkras. Speciell hänsyn måste tas vid intermodala transporter, så att alla transportslagens regelverk uppfylls. För information om vilka direktiv och regelverk som gäller se Mariterms hemsida.

Forankra erbjuder ett brett sortiment av produkter som uppfyller gällande normer, som till exempel surrning typ spännband, engångsband/lås eller kätting, friktionsmattor, stoppklossar, kantskydd, luftkuddar och verktyg.

För mer information om lastsäkring i container, se vårt koncept "One Way Securing". Vid mycket tungt gods används ofta förstängning eller för lasten avsedda vaggor i kombination med loop-surrning av kraftigare slag.

Bra att känna till

Det finns många olika regelverk för att uppnå säkra transporter för järnväg och combi-trafik.
Kontakta oss gärna för att diskutera hur du ska säkra ditt gods på bästa sätt.

Tjänster

Forankra erbjuder flera tjänster inom lastsäkring för järnvägstransporter:

  • Utbildning i lastsäkring
  • Rådgivning
  • Kundanpassade produkter och lösningar

Kontakta våra experter

Fredrik Hildingson

Ansvarig Teknik, Kvalitet och Last/Lyft

Mats Staffas

Teknisk produkt- och compliance specialist