Kättingspännare kallas även för load binder eller spärrbjörn. Kättingspännarens krokar fästs mellan länkarna på surrningskättingen och anpassar därefter längden på kättingen genom åtdragning. För att uppfylla kraven i SS-EN12195-3 skall kättingspännare med säkerhetssprint väljas.