Lastsäkring av fjärrtransporter med öppen lastbärare

Fjärrtransporter med öppen lastbärare kan vara de tyngsta transporterna som görs på våra vägar. Det vanligaste godset som fraktas på lastbil med öppen lastbärare är maskintransporter som till exempel entreprenadmaskiner och krossverk. Det transporterade godsets tyngd gör det extra viktigt att lasten är rätt säkrad då konsekvenserna av ett felaktigt säkrat gods riskerar att orsaka stor skada.

Metoder och produkter för lastsäkring i öppen lastbärare

Den vanligaste metoden för säkring av last som fraktas på en öppen lastbärare är surrning. Produkter som ofta används är surrningskätting, kättingspännare  och maskinsurrning 50-75 mm. Därtill kan det vara bra att ha med hjulsurrning för den vanliga personbilen, som ibland ska åka med. Det är även bra att ha hjälpmedel som kantskydd, Multi-Stick, friktionsmattor, stoppklossar och bandupprullare nära till hands.

Knowhow inom Lastsäkring

För mer information om lastsäkring, val av rätt utrustning och produktmärkning hänvisar vi till avsnittet Lastsäkring – Knowhow samt vår ”Lathund för Lastsäkring”. 

Rekommenderade produktgrupper för lastsäkring på öppen lastbärare:

Surrningskätting

 

 

Kättingspännare

Textil kättingspännare

Maskinsurrning 75mm

Standardsurrning 50mm

Kantskydd / Stopp

Tips:

• Säkerställ alltid vilka lastsäkringsmöjligheter som finns på lastbäraren


• Gå regelbundet igenom surrningsutrustningen och kontrollera slitage


• En kättingspännare (load binder) är i princip en stor skruv inuti en lång gängad hylsa. Om den rengörs och smörjs regelbundet kommer den fungera felfritt under lång tid.


• Det finns även textila kättingspännare för de mindre dimensionerna av surrningskätting. 


• Använd en inspänningsmätare för att säkerställa att dina spännband har rätt inspänningskraft.


• Säkerställ rätt utrustning med hjälp av dimensioneringstabell för surrningskätting som utgår från godsets vikt. 

 

• För att värdena i tabellen ska gälla krävs att surrningsfästena som används i lastbäraren klarar lika mycket belastning i LC som surrningen i sig! För att tabellerna ska gälla måste vinklarna ligga mellan 30°-60° i alla riktningar.

När surrningskättingen används tillsammans med kättingspännare (även kallad load binder eller spärrbjörn) bildar de en kättingsurrning. Kättingsurrning används oftast vid lastsäkring av tungt gods, t.ex arbetsfordon på en öppen lastbärare.

Så här använder du kättingsurrning:

1. Surrningskättingens krokar fästs i avsedda fästen. Överbliven kätting (slacket) samlas ihop.

2. Kättingspännarens gripkrokar fästs på var sida ”slacket” genom att lägga en länk i kroken. Därefter dras surrningen åt med kättingspännarens spärrskaft.

3. Skaftet har även en omställare för åtdrag/lossning.


Exempel på dimensionstabeller för kättingsurrning

Lastsäkring utgörs av flera åtgärder såsom surrning, blockering eller låsning (eller en kombination av dessa). Uppgifterna i tabellerna nedan är exempel på applikationer för kättingsurrning och måste oftast kompletteras med andra åtgärder. Använd därför alltid lämplig lathund eller guide för lastsäkring när du lastsäkrar. Där återfinns uppgifter om vad som krävs för en fungerande rak surrning / kryssurrning, kompletterande åtgärder samt den helt avgörande uppgiften om aktuell friktion (µ) mellan gods och underlag.

8 mm Kättingsurrning "Load binder" LC4000 daN (40 kN)

Tabellen visar lastvikt i ton som 1 st 8 mm Load binder klarar att säkra mot glidning (med korrekta vinklar, dvs mellan 30°-60° i alla riktningar) genom rak surrning/kryssurrning.

OBS! För att värdena i tabellen ska gälla krävs att surrningsfästena som används i lastbäraren klarar lika mycket belastning i LC som surrningen i sig.

10 mm Kättingsurrning "Load binder" LC6300 daN (63 kN)

Tabellen visar lastvikt i ton som 1 st 10 mm Load binder klarar att säkra mot glidning (med korrekta vinklar, dvs mellan 30°-60° i alla riktningar) genom rak surrning/kryssurrning.

OBS! För att värdena i tabellen ska gälla krävs att surrningsfästena som används i lastbäraren klarar lika mycket belastning i LC som surrningen i sig.

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera vilka lösningar, som är lämpliga för just dina behov.

Till Kontaktsida!
Niklas PålssonKAM Åkerier & Thermoprodukter042-16 90 83
Mårten CederKAM Återförsäljare, Industri0322-66 78 07

Produktexempel för fjärrtransport, öppen lastbärare: