Godsstöttor används för vertikal förstängning och för att enkelt blockera och separera gods på lastbäraren. Godsstötta försedd med lastbåge gör det lättare att täcka gods med en större yta, till exempel kartonger på en pall. Tänk på att lätta lastbärare har en klenare konstruktion och därför bör en stötta med svagare fjäder användas.