Maskinsurrningarna används i huvudsak för de riktigt tunga transporterna, som till exempel vid lastsäkring av trailers och entreprenadmaskiner.