Det sömlösa rundslinget är generellt lite mjukare än rundsling med sidsöm och flyter ut mer vid anliggningsytan. Sömlösa rundsling används oftast separat, men kan vid behov kombineras med kättingkomponenter klass 8. Mjuka lyftredskap har låg egenvikt i förhållande till sin bärighet samt mjuk anläggningsyta mot godset, dvs. de skadar inte godset. Redskapen har mycket flexibelt användningsområde, eftersom de kan kopplas runt lasten på olika sätt.