Genom att använda friktionsmatta av gummi mellan last och lastbärare erhålls ökad friktion mellan ytorna, vilket minskar godsets möjlighet att glida på underlaget och därmed även behovet av antal överfallssurrningar.