Det ställs idag många olika krav på yrkestrafiken. Ett av dem är att vara väl förberedd vid ev. olyckor. Det är därför lämpligt att alltid ha en komplett ADR-väska till hands i fordonet.