Lastsäkring på släpkärra och flak

Släpkärra och flak är lastbärare som används av såväl privatpersoner som av yrkesverksamma och innefattar allt från det lilla släpet upp till lastbärare på upp till 3,5 ton. Den vanligaste lasten på släpkärror är byggmaterial och skräp medan flak används mer för transport av mindre arbetsmaskiner och lättare fordon.

 

Både släpkärra och flak är öppna lastbärare, vilket innebär att det är mycket viktigt att det transporterade godset är säkrat på rätt sätt, så det inte faller eller flyger av eller på annat sätt orsakar fara för andra medtrafikanter. Det är alltid förarens ansvar att säkerställa att godset är lastsäkrat. 

Metoder och produkter för lastsäkring på släpkärra och flak

De vanligaste metoden för att säkra last på släpkärra och flak är surrning, oftast genom överfallssurrning och/eller loopsurrning. Kamlåssurrningar och spännband 25-35 mm används vid buntning och surrning av gods på släpkärra. Lastnät placeras på släpkärran efter att godset surrats fast.

 

När man ska lastsäkra maskiner och tyngre gods på flak rekommenderas spännband 35-50 mm. Vid transport av fordon på ett flak eller annan öppen lastbärare används speciella hjulsurrningar.

Knowhow inom Lastsäkring

För mer information om lastsäkring, val av rätt utrustning och produktmärkning hänvisar vi till avsnittet Lastsäkring – Knowhow samt vår ”Lathund för Lastsäkring”. 

Rekommenderade produktgrupper för lastsäkring på släpkärra och flak:

Kamlåssurrning

Standardsurrning 25mm

Lastnät

Hjulsurrning

Surrningsfästen

Standardsurrning 35mm

Tips vid lastsäkring på släpkärra och flak

• Säkerställ alltid vilka lastsäkringsmöjligheter och surrningspunkter, som finns på din släpkärra eller flak. Detta varierar stort mellan olika tillverkare och modeller. 

 

• Om möjligt, bunta godset (t.ex med kamlåssurrning) redan innan du lastar det på släpkärran eller flaket och säkerställ att lösa saker inte kan flyga iväg. Det är mycket lättare att lastsäkra organiserat gods. 

 

Ändlösa surrningar, det vill säga en surrning där bandet går från spännaren och tillbaka igen, är väldigt tacksamma då det inte behöver några surrningspunkter och kan därför med fördel användas även till att bunta ihop gods. Ändlösa surrningar kan även fästas i surrningspunkter. 

 

Lastnät förhindrar att lättviktig last flyger iväg under transporten. Det är viktigt att lastnätet täcker hela lasten och fästs på släpkärran efter att lasten är ordentligt surrad. 

 

• Se till att ha mer spännband hemma än du behöver för stunden. Om du tror att du behöver två, ha fyra tillgängligt. 

 

Innan du lastsäkrar:
Säkerställ alltid vilka möjligheter för lastsäkring inkl. surrningspunkter som finns på släpkärran eller flaket. 

Med lastnät förhindras lättviktig last att flyga iväg under transporten. 

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera vilka lösningar, som är lämpliga för just dina behov.

Till Kontaktsida
Niklas PålssonKAM Åkerier & Thermoprodukter042-16 90 83
Mårten CederKAM Återförsäljare, Industri0322-66 78 07

Produktexempel för släpkärra och flak: