Så säkerställer du rätt val av hårda lyftredskap

Säkra lyft börjar alltid med att välja rätt utrustning. Valet av lyftredskap beror på vad det är som ska lyftas. Lyftredskap delas ofta in i två grupper – hårda lyftredskap och mjuka lyftredskap. Här beskriver vi vad du behöver tänka på vid val av hårda lyftredskap.

 

Se hela vårt sortiment av Hårda lyftredskap.

 

Hårda lyftredskap

Hårda lyftredskap är ett samlingsnamn för lyftutrustning klass 8 och klass 10 (kättingredskap) samt för lyftanordningar som pallgaffel, spaklyftblock, balkvagn med mera. Klass 10 komponenter är cirka 25 procent starkare än motsvarande dimension i klass 8, vilket innebär att du kan lyfta mer med samma dimension.

Kättingredskap

Ett kättingredskap har hög uthållighet mot nötning och slitage och används med fördel när behovet av slitstyrka är stort. Redskapet tål höga temperaturer och kan kombineras med många olika lyftkomponenter som krokar, kopplingslänkar och toppöglor. Kättingredskapet är mycket flexibelt, till exempel kan förkortningskrokar (gripkrokar) användas för att anpassa längden på en eller flera parter. 

Klass 8

Klass 10

Att tänka på vid användning av kättingredskap:

• Lyft endast med godkända redskap 
• Lyft aldrig med vriden kätting
• Använd förkortningskrok vid förkortning av kätting
• Knutar på kättingen får ej förekomma
• Belasta aldrig en krok i spetsen. Lasten ska alltid ligga i botten på kroken
• De olika komponenterna ska alltid röra sig fritt i belastningens riktning
• Lyftvinkeln får aldrig överskrida 120° (60° mot lodlinjen) på någon part
• Undvik alltid ryck vid belastning
• Kätting eller övriga komponenter får ej värmebehandlas 
• Använd alltid kantskydd för att skydda kättingen mot slitage från vassa kanter 
• Lär känna ditt lyftredskap – läs bruksanvisningen

När ska kättingredskapet bytas ut? 
När det finns tecken på permanent förlängning, deformation, sprickor eller annan anvisning är det hög tid att byta ut redskapet. Detsamma gäller när förslitningen på kättingen överstiger 10 procent av den ursprungliga dimensionen. Kompromissa aldrig med säkerheten!

Lyftkomponenter

Det finns många olika typer av lyftkomponenter, från toppöglor och kopplingslänkar till spärrkrokar och säkerhetskrokar. Krokar väljs alltid utifrån kättingens dimension och klass. 

Att tänka på vid användning av lyftkomponenter:

• Kontrollera lyftkomponenterna före användning 

• Kassera lyftkomponenterna vid upptäckt av sprickor, slitage och övriga skador 
• Kontrollera krokspärrar och lås till kopplingslänkar före användning 
• Slitage på krokar får ej överstiga 10% av utgångsmaterialet 
• Max tillåten permanent ökning av krokgap är 10% 
• Förlängning av kopplingslänkar är ej tillåtet 
• Slipa bort vassa hack och skägg vid utmanglad yta

Lyftanordningar

Till gruppen hårda lyftredskap räknas även olika typer av lyftanordningar. I denna grupp ingår t.ex spaklyftblock, snabblyftblock, balkklor, balkvagnar, lyftok, magnetlyftar och plåtlyfthandskar. De används ofta i kombination med olika lyftredskap.

Lyftblock

Balkklo

Lyftok

Magnetlyft

Plåtlyfthandske

LATHUND FÖR SÄKRA LYFT

Vi har tagit fram en egen lathund för säkra lyft, där vi samlat information som är viktig att känna till för att säkerställa säkra lyftsituationer.