PET-band är extruderade av polyester. PET-band har ett mycket allsidigt användningsområde och används vid såväl bandning för hand som vid automatisk maskinbandning. PET-band har mycket god elasticitet och stötupptagningsförmåga. Dessa egenskaper ger en effektiv och säker godsfixering på pallar och lastbärare i transportkedjan. PET-banden förekommer i bredderna 9-32 mm och i tjocklekar 0,5-1,3 mm. Polyesterbanden, som är gröna, kan återvinnas och är lätta att hantera vid återuppsamling.