Engångslås används tillsammans med engångsband som engångssurning.