Så säkerställer du rätt val av mjuka lyftredskap

Säkra lyft börjar alltid med att välja rätt utrustning. Valet av lyftredskap beror på vad det är som ska lyftas. Lyftredskap delas ofta in i två grupper – hårda lyftredskap och mjuka lyftredskap. Här beskriver vi vad du behöver tänka på vid val av mjuka lyftredskap

 

Se hela vårt sortiment av Mjuka lyftredskap.

Mjuka lyftredskap används till de flesta laster, men med fördel för ömtåligt gods och när man vill kunna snara lasten vid lyft. Rundsling, bandsling och bandstroppar brukas till största delen utan att kombineras med andra lyftkomponenter, men kan vid behov kombineras med lyftkomponenter i klass 8 och klass 10. Redskapen är mycket flexibla då de kan kopplas runt lasten på många olika sätt. Mjuka lyftredskap har mjuk anliggningsyta mot godset, vilket minimerar risken för skador på godset.


De allra flesta mjuka lyftredskap är tillverkade enligt en med maskindirektivet harmoniserad standard och är då färgkodade för sin maximala arbetslast (WLL). 

Rundsling med eller utan sidsöm?

Hos oss hittar du rundsling med eller utan sidsöm. Rundsling med sidsöm är lite tajtare och styvare, vilket kan vara till fördel om man skall trä slingan under en last eller pall. Det sömlösa rundslinget är generellt lite mjukare och flyter ut lite mer vid anliggningsytan. Rundsling med dubbel skyddsduk (Duplex) innebär betydligt högre slitstyrka.

CE-märkta lyftsling

Lyftredskap är från och med 1:a januari 1995 CE-märkta. CE-märket är ett bevis på att redskapet uppfyller EU:s maskindirektiv. Användarinstruktion och försäkran om överensstämmelse bifogas varje leverans. Arbetsmiljöverket kontrollerar ute på arbetsplatser märkning och dokumentation av lyftredskap och kan förbjuda och t o m utdöma böter.

Vad är EN 1492-1 och -2?

Rundsling och bandstroppar/bandsling som är märkta med EN 1492-1 eller -2 är tillverkade enligt dessa normer. De är bl.a färgkodade och testade och godkända enligt högt ställda krav. Uppfyller ett redskap dessa normer uppfyller de också maskindirektivet.

Rundsling

Rundslingsstropp

Bandsling

Bandstropp

Att tänka på vid användning av mjuka lyftredskap:

• Mjuka redskap skadas lätt av vassa kanter och därför bör kantskydd alltid användas vid dessa tillfällen. De mjuka redskapen bör även skyddas mot nötning. 

 

• Lyftkomponenter i kombination med mjuka lyftredskap bör alltid ha rundade kanter med väl tilltagen radie

 

• Undvik plötsliga ryck då friktionsskada annars kan uppstå


• Använd lyftkomponenter som har en inre radie, som är minst lika stor som bandbredden 


• Lyft vertikalt och se till att lasten, om möjligt, är symmetriskt fördelad


• Mjuka lyftredskap ska inte användas vid lyft av gods som är varmare än 100°C


• Se till att mjuka lyftredskap inte kommer i kontakt med alkaliska kemikalier


• Förkorta aldrig mjuka lyftredskap med knutar


• Överbelasta aldrig – respektera maxlast (WLL)


• Säkerställ att du har tillgång till rätt dokumentation innan du börjar använda lyftredskapet


• Lär känna ditt lyftredskap – läs bruksanvisningen

 

När ska mjuka lyftredskap bytas ut?

Rundsling

Känn på slinget runt om och kontrollera att det inte är några ojämnheter inuti. Kontrollera även att höljet är opåverkat och att etiketten är läsbar. Kassera rundslinget om det har uppstått skador i skyddsduken.

Bandsling/Bandstropp
Kontrollera att sömmarna är hela och att etiketten är läsbar. Kassera redskapet om skoning i ögon nötts ut. Om det uppstått kant- eller annan tvärskada på bandet bör redskapet kasseras omgående.

 

Var alltid uppmärksam på alla typer av skador på redskapen. Vid tecken på nötning, friktionsskada eller kemisk påverkan bör redskapet tas åt sidan för bedömning. 

 

 

Nominell arbetslast (WLL)

Beräkning av nominell arbetslast (WLL)

Mjuka lyftredskap är färgkodade utifrån den arbetslast (WLL) de är dimensionerade för. WLL reduceras eller ökas beroende på hur slingen appliceras på eller runt godset som ska lyftas, se tabell.

LATHUND FÖR SÄKRA LYFT

Vi har tagit fram en egen lathund för säkra lyft, där vi samlat information som är viktig att känna till för att säkerställa säkra lyftsituationer.