Balkklon är avsedd att monteras på de undre flänsarna på en I-balk för upphängning av last eller annan lyftanordning. Balkklämman hålls på plats genom en gängstång med både höger- och vänstergängning.