Märkning av lastsäkringsutrustning

Använd alltid godkända och felfria lastsäkringsprodukter. Genom att välja en testad och godkänd produkt för din lastsäkring säkerställer du att produkten håller det den lovar och att den uppfyller gällande krav och regelverk. Godkända produkter ska ha en märkning – kontrollera alltid denna märkning innan du börjar att lastsäkra. 

 

* En surrning direkt anpassad till exempelvis sjöfarten kan vara märkt och konstruerad på annat sätt, se Regelverk Sjöfart.

Ordlista för lastsäkring

Här förklarar vi de vanligaste begreppen, som används vid märkning av lastsäkringsutrustning. 

BC (Blockeringskraft / Blocking capacity)

Blockeringskraft är ett framtestat värde som tillsammans med friktionsfaktorn mellan last och lastplan via en beräkning anger vilken godsvikt som kan blockeras med hjälp av en godsstötta – klämd mellan golv och tak eller väggar eller fästa i skenor – i en sluten lastbärare.

 

För fasta eller löstagbara stöttor monterade på eller i lastytan på en lastbärare (virkesstöttor, timmerbankar, etc.) kan begreppet RBC (Reference Blocking Capacity) återfinnas. Det finns idag ingen vedertagen certifieringsstandard för godsstöttor.

 

Forankra AB har utvecklat en omfattande testprocedur för att säkerställa och dokumentera godsstöttans kapacitet. Godsstöttor testade enligt denna procedur har märkningen som beskrivs i exemplet nedan. 

LC (Lastsurrningskapacitet / Lashing capacity)

LC anger lastsurrningens surrningsvärde mellan ändbeslagen, dvs. den styrka man använder vid beräkning av den godsvikt som exempelvis loopsurrning eller rak surrning ska kunna säkra.

LC anges i daN för vanliga surrningar och i kN för kättingsurrning. LC ersätter tidigare benämning i tonnage. Surrning LC 2000 är det som närmast motsvarar det som tidigare angavs som surrning 4 ton. 

SHF (Standard Handkraft / Standard Hand Force)

SHF anger den handkraft som surrningen är designad för. Normalt är denna 50 daN (50 kg).

STF (Standard Inspänningskraft / Standard Tension Force)

STF anger vilken inspänningskraft som uppnås när spännaren dras med angiven SHF (normalt 50 daN).

Det är detta värde som används vid beräkning av överfallssurrning (friktionssurrning).

Märkning av textil surrningsutrustning

Den textila surrningsutrustningens märkning ska innehålla följande information enligt den europeiska standarden EN 12195-2:

LC (Lastsurrningskapacitet)*

Säker belastning: 2000 daN

Surrning LC 2000 är det som närmast motsvarar det som tidigare angavs som surrning 4 ton.

SHF (Standard Handkraft)

Handkraft: 50 daN 

STF (Standard Inspänningskraft)*

Förspänning: 350 daN

Material i band:

Polyester 100%

Producent:

Forankra

Spårbarhet (Batch):

VGA12345

Standard:

EN 12195-2

(enhet daN: 1 daN = 1 kg) 
 * LC och STF är värden, som används vid beräkning av den godsvikt som kan säkras. 

Värden hämtade från etiketten ovan.

Märkning av kättingsurrning

Märkning av kättingsurrning innehåller motsvarande information som den textila surrningsutrustningen, men i form av märkbricka på både kätting och spärrbjörn.

Märkning av BC på godsstötta

BC anger blockeringskraft och är ett värde som används vid beräkning av den godsvikt som godsstöttan kan blockera. 

 

µ anger friktionsfaktorn

Märkning av av luftkudde

Luftkudden, eller lastsäkringskudde och dunnage bag som den också kallas, kan vara märkt på olika sätt.

 

Märkningen bör innehålla:

• Vilken ”level” det är (lite förenklat, hur mycket stryk och tryck den tål).

• Vilket maxtryck kudden klarar

 

För att få användas på Nordamerikanska järnvägen måste kuddar vara godkända av AAR (American Association of Railroads). Detta ska då framgå på kudden.

Lathund för lastsäkring

Forankra har tagit fram en egen surrningsguide ”Lathund för lastsäkring”, där vi beskriver olika metoder för säkring av last inom väg- och sjötransport.