Stödbensplattor används vid uppställning av t.ex kranbilar med stödben. Med stödbensplattor fördelas trycket mot underlaget, vilket ger ökad stabilitet och minskar risken för att bilen välter.