Sträckfilm och krympfilm används på olika sätt för att skydda gods. 

Sträckfilm är i flera avseende ett fantastiskt bra emballagematerial framställt av polyeten. Dess unika egenskaper gör det lämpligt till att säkra, skydda och i vissa fall också dölja godset. Sträckfilm kan tillverkas med olika egenskaper efter behov. Därför är det viktigt att för varje särskilt användningsområde välja rätt produkt. I vårt sortiment ingår både maskinsträckfilm, handsträckfilm samt toppark.

Krympfilm (polyetenfilm) används i speciella situationer där man vill skydda godset, t.ex som väderskydd vid transporter eller vid utomhusförvaring.