Lastsäkringskuddar / luftkuddar används för att fylla ut oönskat tomrum i ett lastutrymme – mellan gods eller mellan gods och lastbärarens väggar. När en lastsäkringskudde i rätt storlek placerats på önskat ställe i lastutrymmet kan den fyllas med luft. Lastsäkringskudden förhindrar då lasten från att röra sig på lastbäraren samt absorberar stötar och vibrationer.

Luftkuddefyllare används för att fylla lastsäkringskuddar med luft när de placerats i lastutrymmet.

Knowhow – Lastsäkring

För mer information om lastsäkring, lastsäkringsmetoder, produktmärkning samt praktiska tips inför val av rätt lastsäkringsutrustning hänvisar vi till avsnittet Knowhow – Lastsäkring.