Kranvågar är vågar avsedda för att väga hängande laster. Kranvågarna har ett brett användningsområde inom lager, produktion och spedition.