Lastsäkring i distributionsbil

I Sverige görs det varje år över 40 miljoner varutransporter av mer än 445 miljoner ton gods. Den absoluta majoriteten av transporterna görs med distributionsbil – det vill säga en lastbil som fraktar gods från lagercentraler till olika godsmottagare inom en och samma region. Distributionstransporter är de svåraste transporterna att lastsäkra då det är en stor variation i vad som transporteras, många stopp per distributionsrunda samt ständig tidspress.

 

 

Metoder och produkter för lastsäkring i distributionsbil

Det vanligaste godset som fraktas med distributionsbil är pallar med blandat gods samt rullvagnar med till exempel mejerivaror eller paket.

 

De vanligaste metoderna för säkring av last som fraktas med  distributionsbil är förstängning och surrning. Produkter som ofta används för lastsäkring av gods i distributionsbil är invändiga surrningar och godsstöttor. Därtill kan surrningar, kantskydd, friktionsmattor, pallyftstopp och pallyftstropp med fördel användas. Det är även bra att ha hjälpmedel som bandupprullare och smart förvaring nära till hands. 

Knowhow inom Lastsäkring

För mer information om lastsäkring, val av rätt utrustning och produktmärkning hänvisar vi till avsnittet Lastsäkring – Knowhow samt vår ”Lathund för Lastsäkring”. 

Rekommenderade produktgrupper för lastsäkring i distributionsbil:

Invändiga surrningar

Godsstöttor

Standardsurrning

Kantskydd / Stopp

Förvaring och hjälpmedel

Bandupprullare

Tips:

• Det finns olika sorters skensystem i såväl golv som vägg bland tillverkare av distributionsbilar. Genom att veta vilket system som finns i din bil kan du säkerställa att du har lastsäkringsutrustning som gör det möjligt att utnyttja lastbärarens fulla potential.

 

• Ha en låda eller Bandibag för förvaring av dina spännband, så att du har dem lättillgängliga när du behöver dem.

 

• Ha en hållare för sopborste och skyffel som passar in i väggskenan. 

 

• Använd pallyftstopp och pallyftstropp för att säkerställa att pallyftaren hålls på plats under transporten. 


• Tänk på att golvytan alltid måste vara ren för att uppnå bättre friktion.


• Säkerställ att du har godkända produkter och att de har den lastkapacitet som ditt gods kräver.


• I flera situationer kan det vara en fördel att använda en godsstötta med lastbåge, vilken då ersätter flera stöttor.


Spärrstänger och säkringsbalkar kan även användas placerade längst bak i lastbäraren, intill bakdörrarna, som skydd mot fallande gods när bakdörrarna öppnas efter resa och gods ska lastas ut.

Invändiga surrningar används för att surra fast lasten i surrningspunkter inuti skåp. Kontrollera vilket skensystem och surrningsfästen lastbäraren har, så att du väljer invändig surrning med rätt ändbeslag.

Godsstöttor används för vertikal förstängning och för att enkelt blockera och separera gods på lastbäraren. Godsstötta försedd med lastbåge gör det lättare att täcka gods med en större yta, till exempel kartonger på en pall. 

Genom att veta vilket skensystem som finns i lastbilen kan du säkerställa att din utrustning har rätt ändbeslag.

Använd pallyftstopp och pallyftstropp för att säkerställa att pallyftaren hålls på plats under transporten.

Med Bandibag kan du förvara dina spännband på ett enkelt sätt, så att de är lättillgängliga när du behöver dem.

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera vilka lösningar, som är lämpliga för just dina behov.

Till Kontaktsida
MICHAEL NILSSONKAM Påbyggare & Thermoprodukter042-16 90 84
NIKLAS PÅLSSONKAM Åkerier & Thermoprodukter042-16 90 83

Produktexempel för distributionsbil: